خدمات ما

شتابدهنده یونیک تک

خدمات شتاب‏دهنده یونیک‏ تک جهت ورود به عرصه شتاب‌دهی تخصصی اینترنت اشیا

 • شناسایی افراد مستعد و نوآور
 • کمک به تشکیل تیم ‏های استارتاپی با توجه به ایده‏ ها و نیازهای اساسی کشور
 • پشتیبانی از تیم ‏های تشکیل شده و ایده ‏های نوآورانه توسط مربیان فنی و کسب و کار
 • تدوین وظایف و فعالیت‌های استارتاپ‏ ها در بازه زمانی کوتاه
 • برگزاری جلسات آشنایی میان سرمایه‌گذاران و استارتاپ ‏ها
 • ارائه دانش تسریع شده بر اساس تجربه مدرسین و مربیان مرکز شتابدهی
 • ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری از طریق معرفی سرمایه‌گذاران به تیم ‏ها
 • معرفی استارتاپ‏ ها به مخاطبین مرکز شتابدهی جهت جذب مشتریان
 • شناسایی و مدیریت ریسک ورود استارتاپ ‏ها به بازار
 • تهیه چشم‌انداز گسترده برای استارتاپ‏ ها
 • ایجاد انگیزه و روحیه قوی در بنیان‌گذاران استارتاپ ‏ها جهت برطرف کردن موانع پیشرفت
 • ایجاد آزمایشگاه تخصصی مجهز به تمامی تجهیزات موردنیاز جهت پیاده ‏سازی آزمایشگاهی ایده ‏های سخت ‏افزاری
 • تأمین نیازهای زیرساختی فنی مورد نیاز در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی و ساخت نمونه اولیه 

حوزه خدمات شتابدهنده یونیک تک

شتابدهی تخصصی 

آزمایشگاه اینترنت اشیا

فضای کار اشتراکی 

رویداد های آموزشی

دریافت خدمات