لطفا جهت بررسی استارتاپ و عضویت در شتابدهنده تخصصی یونیک تک، فرم زیر را با دقت پر کنید:

در خواست پذیرش

"*" indicates required fields

در چه مرحله ای هستید؟*
اعضای تیم خود را معرفی کنید
نام و نام خانوادگی
مدرک / رشته تحصیلی
تخصص
سمت در استارتاپ